Kalorikulutus

Ihmisen päivittäiseen kalorikulutukseen vaikuttavat monet tekijät kuten paino, kehonkoostumus, ikä, sukupuoli ja aktiivisuustaso. Kalorikulutusta voi arvioida erilaisten kaavojen avulla. Parhaat kaavat ottavat huomioon mahdollisimman monta kalorikulutukseen vaikuttavaa tekijää.

Harris Benedict kaava on yksi mahdollinen tapa arvioida kalorikulutusta. Laskukaavassa otetaan huomioon kaikki merkittävimmät kalorikulutukseen vaikuttavat tekijät lukuunottamatta kehonkoostumusta. Tästä johtuen hyvin lihaksikkailla ihmisillä kaava antaa hieman liian pienen kalorikulutuksen ja hyvin lihavilla ihmisillä puolestaan hieman liian suuren kalorikulutuksen. Kaava sopii kuitenkin suurimmalle osalle kalorikulutuksen arviointiin.

Harris Benedict kaavassa on kaksi osaa. Ensin tulee laskea BMI ja tämän jälkeen kertoa saatu tulos aktiivisuuskertoimella. Lopputulos on päivittäinen kalorikulutus kilokaloreina.

BMI (basal metabolic rate) tarkoittaa perusaineenvaihduntaa. Perusaineenvaihdunta on päivittäinen energiankulutus, jonka ihminen tai eläin käyttää levossa.

Kalorikulutuksen laskemisen jälkeen sitä voi kätevästi verrata päivittäin nauttimansa ruuan kalorimäärään käyttämällä avukseen kaloritaulukkoa.
1. Laske BMI

Kaava naisille
BMR = 655 + (9,6 x paino kiloina) + (1,8 x pituus senttimetreinä) – (4,7 x ikä vuosina)

Kaava miehille
BMR = 66 + (13,7 x paino kiloina) + (5 x pituus senttimetreinä) – (6,8 x ikä vuosina)

2. Kerro BMI aktiivisuuskertoimella

  • Ei aktiivisuutta (ei ollenkaan tai hyvin vähän liikuntaa): Kalorikulutus = BMR x 1.2
  • Vähäinen aktiivisuus (kevyt liikunta 1-3 kertaa viikossa): Kalorikulutus = BMR x 1.375
  • Kohtalainen aktiivisuus (kohtalainen liikunta 3-5 kertaa viikossa): Kalorikulutus = BMR x 1.55
  • Runsas aktiivisuus (raskasta liikuntaa 6-7 kertaa viikossa): Kalorikulutus = BMR x 1.725
  • Erityisen runsas aktiivisuus (erittäin raskas liikunta tai fyysinen työ): Kalorikulutus = BMR x 1.9